Navigation
Mapa stránky

Pre rýchlejší presun využite odkazy nižšie

Domov – www.avalop.sk

O nás
– ponúkame služby:
odbor činnosti podľa medzinárodnej klasifikácie CPV 2007:

Služby
– Technik požiarnej ochrany
Technik PO – podrobnejšia špecifikácia
Autorizovaný bezpečnostný technik
Bezpečnostné značenie zamerané na BOZP a OPP
Výškoví špecialisti

Podpora
HOT LINE AVALOP, s. r. o.
Objednávka kalkulácie AVALOP, s. r. o.
– Vybraný prehľad aktuálnych právnych a ostatných predpisov
upravujúcich oblasť ochranu pred požiarmi OPP
Na stiahnutie:
   Vybraný prehľad aktuálnych právnych a ostatných predpisov upravujúcich oblasť:
   – ochrana pred požiarmi (OPP),
   – bezpečnost a ochrana zdravia pri práci (BOZP).

   Zoznam vybraných noriem pre na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnu
   bezpečnosť stavieb:
   – celý zoznam vybraných noriem,
   – zváranie a bezpečnostné ustanovenia pre zváranie a rezanie kovov,

Referencie

Mapa stránky

Kontakt

News