Navigation
O nás

O nás

AVALOP, s. r. o.

Naše podnikateľské aktivity sa datujú do roku 1989, kedy sme sa ešte ako podnikajúce fyzické osoby v prvej fáze svojej činnosti zaoberali hlavne prácami vykonávanými vo výške za pomoci horolezeckej techniky. V roku 1999 sme rozšírili svoju pôsobnosť do sféry požiarnej ochrany – PO a neskôr i bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci – BOZP. V roku 2000 sme rozšírili svoju pracovnú činnosť o služby špecialistu požiarnej ochrany. V roku 2008 náš obrat presiahol legislatívou určenú hranicu a boli sme nútení stať sa platcami DPH. Na tento fakt sme reagovali založením spoločnosti s. r. o.

Cieľom našej spoločnosti je poskytnúť všetkým zákazníkom komplexné služby v oblasti ochrany pred požiarmi a bezpečnosti práce.
Certifikáty AVALOP, s.r.o. – Ing. Peter Valovič


Ponúkame služby:
Autorizovaný bezpečnostný technik
Spracovanie predpísanej dokumentácie BOZP
Školenia zamestnancov a vedúcich zamestnancov o BOZP
Poradenstvo v oblasti BOZP
Zabezpečenie, kontrola, navrhnutie a inštalácia bezpečnostného značenia zameraného na BOZP a OPP
Technik PO Ochrana pred požiarmi
Spracovanie predpísanej dokumentácie OPP
Školenia zamestnancov a vedúcich zamestnancov o OPP
Poradenstvo v oblasti OPP
Kontrola prenosných hasiacich prístrojov
Kontrola požiarnych vodovodov hydrantov
Kontrola požiarnych uzáverov, požiarnych dverí
Školenia zamestnancov a vedúcich zamestnancov o OPP
Práce, montáž vykonávané vo výške Výškové a stavebné práce za použitia horolezeckej techniky
Špecialista na výškové práce
Umývanie, čistenie okien, fasád budov
Čistenie montáž, oprava strešných žľabov a zvodov
Vložkovanie a rekonštrukcie komínov
Budovanie nových komínov na fasádach budov
Klampiarske práce vo výškach
Montážne práce vo výškach
Pílenie, výrub a prerezávanie stromov po častiach
Špeciálne práce vo výškach
Udržiavacie práce vo výškach

Odbor činnosti podľa medzinárodnej klasifikácie CPV 2007:
80550000-4 Bezpečnostné školenia
45343000-3 Protipožiarne inštalačné práce
35111300-8 Hasiace zariadenia (celková prehliadka a oprava)
71317200-5 Služby súvisiace s ochranou zdravia a bezpečnosťou pri práci
45261300-7 Klampiarske práce a montáž odkvapových žľabov
45255400-3 Montážne práce
45262600-7 Rôzne špecializované remeselné stavebné práce
90911300-9 Umývanie okien
Produkty, služby a obchodné značky WLW,
Produkty, Klampiarske práce, Výškové práce, Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci BOZP

News