Navigation
Domov

Vitajte na webovej stránke spoločnosti AVALOP, s. r. o.!

Zameranie spoločnosti:
ochrana pred požiarmi,
bezpečnosť práce,
práce vo výškach.
Dlhoročné skúsenosti.

Prostredníctvom osôb s odbornou spôsobilosťou - technikmi požiarnej ochrany, (ďalej len technik PO), kontrolórmi PHP s platnými osobitnými oprávneniami o odbornej spôsobilosti (podľa § 11 zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov) poskytujeme našim zákazníkom komplexné služby v oblasti ochrany pred požiarmi, školenia v oblasti ochrany pred požiarmi, vypracúvanie, vedenie a udržiavanie dokumentácie ochrany pred požiarmi v súlade so skutočným stavom, kontroly, opravy a tlakové skúšky prenosných hasiacich prístrojov, kontroly, údržbu a opravu hadicových zariadení vnútorných a vonkajších požiarnych vodovodov tzv. hydrantov, kontrolu požiarnych klapiek, kontrolu, bežnú údržbu, nastavenie zabudovaných požiarnych uzáverov – t.j. dverí s predpísanou požiarnou odolnosťou.

Ponúkame služby ako výškoví špecialisti na výškové práce za použitia horolezeckej techniky; výškové, stavebné a udržiavacie práce, rekonštrukcie a vložkovanie komínov, umývanie okien a fasád, klampiarske práce, výmena, oprava strešných žľabov a zvodov, výrub, úprava a zrezávanie stromov i po častiach atď.

AVALOP, s. r. o.
J. C. Hronského 2
831 02 Bratislava
IČO: 44542488
IČ DPH: SK2022738597

Mobil:+421 903 477 168
E-mail: avalop@avalop.sk
Web: www.avalop.skTento web podporujú:

Inštalatérske práce, výmena radiatorov, kúrenár – Gorazd Václav
www.vymena-radiatorov.sk – Gorazd Václav

Vodoinštalatér, krtkovanie, kúrenár – Bratislava

News